TIME TO FOCUS ON BUSINESS AND LEISURE

Serfino, Personlig distansundervisning som stöd för barn och familj

Personlig distansundervisning som stöd för barn och familj

Undantagssituationen just nu kräver mycket av alla, både av skolan och av familjen och barnen. Eleverna studerar självständigt hemifrån med hjälp av skolan och föräldrarna. Samtidigt har företag och arbetsplatser det svårt och man jobbar på distans inom de branscherna där det är möjligt.

Serfino vill stöda barn och familjer under denna svåra tid. Vi garanterar att barnen får hjälp jämsides med undervisningen som skolan erbjuder, så att föräldrarna kan ha fokus på sitt eget arbete.

Vi har erfarenhet av att ordna eftermiddagsundervisning hos våra kunder. Nu har vi ändrat vår service till distansundervisning, vilket möjliggör ännu större flexibilitet till familjernas livssituation. För oss är det viktigt att stödja barnens personliga styrkor.

Hjälp med grundskolans alla klasser och ämnen

Personlig distansundervisning hjälper barn och unga hållas med i undervisningsplanen. Vi stöder varje barns egna styrkor, och vi vill stärka barnens självförtroende och utveckling under denna undantagssituation. I distansundervisningen får barnen omfattande stöd i inlärningen och en känsla av att man lyckas, vare sig det handlar om en förstaklassist eller en ungdom som förbereder sig för att ta steget vidare från grundskolan.

Distansundervisningen förverkligas med internet- och videouppkoppling. I undervisningen är läraren närvarande via videouppkoppling. Inlärningen är en interaktion mellan läraren och eleven, där man hjälper och stöder eleven personligt i olika skolämnen och hemläxor. Efter varje lektion rapporterar läraren åt föräldrarna om vad man gjort på lektionen och hur det lyckats.

I undervisningen kan man enligt barnets behov fokusera på ett eller flera ämnen. Som distanslärare fungerar färdigutbildade lärare och studenter som slutför de sista kurserna av sina studier och har avklarat pedagogiska studier.

För att kunna delta i undervisning behöver kunden en fungerande internetuppkoppling samt en passande apparat för att uppehålla kontakten (dator, padda eller likande).

Arbetsgivare kan förenkla sina arbetstagares vardag

Många företag befinner sig nu i en situation, där många arbetstagare gör distansarbete hemma. För att kunna fokusera bättre på sitt arbete, hjälper det att barnen har tillgång till ledd distansundervisning. Företag kan erbjuda sin personal, antingen enskilt eller i grupp, distansundervisning för en eller flera arbetstagares barn. Arbetstagaren betalar endast för tjänstens beskattningsvärde

Serfino distansundervisning

  • Individuell och interaktiv inlärning
  • Planerad enligt familjens behov och tidtabell
  • Grundskolans alla skolämnen
  • Läraren har pedagogisk bakgrund
  • Undervisningsspråk finska, svenska och engelska
  • Pris 60 €/h
  • Undervisningen binder dig inte. Uppsägningstid 1 vecka.

Ta kontakt, så får du snabbt en enklare vardag

Läs mer om våra tjänster